• 29.11.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Żywa lekcja historii.

 • Uczymy innych

  Trzy  uczennice z  klasy VI b aktywnie włączyło się w przygotowanie i przeprowadzenie lekcji z języka angielskiego. Każda uczennica jest odpowiedzialna za przygotowanie fragmentu lekcji. Odbiorcami zajęć są uczniowie klasy II b. Celem lekcji jest: utrwalenie słownictwa – nazw części twarzy, kolorów, członków rodziny, wzbogacenie zasobu słownictwa o nowe wyrazy, a także doskonalenie umiejętności językowych – słuchanie i  mówienie, a także umiejętności społecznych – integrowanie grupy rówieśniczej, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, rozwijanie umiejętności autoprezentacji. Starsze uczennice podczas zajęć z młodszymi dziećmi wykorzystują różne metody aktywizujące, ale także środki dydaktyczne. Narzędzia TIK mają szerokie zastosowanie podczas lekcji prowadzonej metodą Uczymy innych. Prezentacje wykonane są w programie Power Point, a także Prezi. Uczniowie pracują w parach, grupach, a także indywidualnie.

 • Nasze wody

   

  Ruszył projekt „Nasze wody” . Realizowany jest przez uczniów klasy V b. Polega on na poszerzeniu wiedzy praktycznej z zakresu geografii, ale także biologii, fizyki, chemii, czy przyrody, których młodzi ludzie mogą się uczyć nie tylko od swoich nauczycieli, ale także z inspiracji terenowych.  Pomysł polega na docelowej „adopcji” „obiektu wodnego” i włączenia praktycznej nauki terenowej nie tylko do programów przedmiotów przyrodniczych, ale także jako poligonu obserwacyjnego pozwalającego pokazać szerokie zainteresowania uczniów.  Projekt realizowany jest w trzech etapach:

  - warsztaty terenowe i laboratoryjne przy współpracy z ZOD Piła UAM Poznań,

  - realizacja projektu (działanie),

  - seminarium dobrych praktyk.

  Realizowany w systemie „otwartej edukacji” projekt, ma uwzględniać nie tylko praktyczne poszerzenie wiedzy przyrodniczej przez uczniów z zakresu szkolnych przedmiotów nauczania, ale także zawierać elementy społeczne, mające zwrócić uwagę społeczności szkolnej oraz mieszkańców miejscowości na problematykę właściwego gospodarowania ekosystemami wodnymi i wodą.

  Dotychczas uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych po rezerwacie przyrody” Kuźnik”, gdzie  pobierali próbki wody z jeziora Rudnickiego, mierzyli przewodnictwo prądu , temperaturę, pH wody. Została również pobrana próbka planktonu.  Uczniowie dowiedzieli się, że na stan czystości wód w jeziorach mają wpływ: kwaśne deszcze, nawożenie gleb sztucznymi nawozami, roślinność, która rośnie wokół zbiorników wodnych oraz  zanęty, które stosują wędkarze. Zobaczyliśmy rosiczkę    i pływacza- owadożerne rośliny oraz wiele gatunków drzew, roślin zielnych, krzewów i grzybów.

  Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach laboratoryjnych, gdzie przeprowadzali eksperymenty, oglądali przez mikroskopy i oznaczali organizmy pobrane wcześniej z jeziora.

  Obecnie dzieci przystąpiły do „adopcji Łobzonki”. Już odbyły się pierwsze spacery nad rzekę. Tam  z zainteresowaniem przyglądali  się roślinności zamieszkującej ten zbiornik.  Teraz poszukiwane są  informacje dotyczące zadań spełnianych przez tę rzekę kiedyś, analizowany będzie zbiornik również  z punktu geograficznego.  

  Na podsumowanie przygotowana zostanie prezentacja, która zaprezentowana zostanie społeczności szkolnej.

  Joanna Dombetzka

   

 • W świecie baśni

  Klasa IV b pod opieką Marioli Rogowicz zrealizowała ścieżkę czytaj (ze zrozumieniem) „W baśniowym świecie krasnoludków” na podstawie książki Marii Konopnickiej pt. „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Uczniowie głośno czytali wybrane przez nauczyciela fragmenty książki następnie na ich podstawie odpowiadali pisemnie na pytania zarówno otwarte jak i zamknięte, wyszukiwali w tekście informacje niezbędne do wykonania zadań. Wyjaśniając termin kronika korzystali z różnych źródeł informacji (Internet, słownik języka polskiego, encyklopedia). Sporo emocji wzbudziło wspólne oglądanie kronik szkolnych, uczniowie z ogromnym zainteresowaniem przeglądali kolejne wpisy dotyczące działalności szkoły. Zaskoczeniem dla uczniów były ciekawostki dotyczące krasnoludków przedstawione w formie prezentacji multimedialnej (źródło:www.krasnale.pl). Po obejrzeniu projekcji uczniowie zostali podzieleni na grupy, a każda z nich miała do wykonania inne zadanie: grupa pierwsza wypisała różnice pomiędzy ludźmi a krasnoludkami. Zadaniem drugiego zespołu było zaproponowanie czasopisma dla krasnoludków-tytuł oraz najciekawsze artykuły w tymże czasopiśmie. Kolejna grupa przeprowadziła wywiad z krasnoludkiem. Ostatni zespół opracował logo krasnoludków. Dzieci pracowały wspaniale i wykazały się ogromną inwencją w wykonaniu wszystkich zadań. Zajęcia zakończyły dwie scenki z inscenizacji „ O krasnoludkach i  sierotce Marysi”. Pomimo, iż scenki były improwizowane wcielanie się w poszczególne role sprawiło dzieciom ogromną radość.

 • Debata uczniowska

  Debata uczniowska – zadanie mogłoby się wydawać niełatwe- owszem! Jednakże jak mawiał Antoni   An­toine de Saint-Exupéry Człowiek od­kry­wa siebie, kiedy zmierzy się z przeszkodami. Z takim mottem rozpoczęłam przygodę retoryczną zapraszając do współpracy dwa zespoły klasowe tj. klasę V a oraz V b. Przygotowania do finalnej części zadania stanowiły lekcje języka polskiego poświęcone m.in. sztuce argumentacji, kulturze dyskusji, a także kulturze słowa w sensie stricte. Uczniowie debatowali  w fazie przygotowawczej na wszystkie tematy, które aktualnie chcieli poruszać, i tak pojawiły się kwestie związane z potrzebami szkoły, agresją, zaufaniem czy reformą edukacji. Najtrudniejszym wyzwaniem było utrzymanie tzw. dyscypliny wypowiedzi, jakże istotnej i pożądanej w debacie. W tej części zadania sprawdzałam w jakim rodzaju debaty uczniowie czują się najlepiej. W tym celu ćwiczyłam kilka rodzajów dyskusji. Ostatecznie wybrałam debatę oksfordzką. Uczniowie wyłonili spośród swoich klas zespoły, złożone z ich zdaniem najskuteczniejszych uczestników debaty. Demokratycznie wybrane formacje zapoznałam z tematami dyskusji i poprosiłam o przygotowanie argumentów w formie pisemnej lub ustnej.  W toku przygotowań uczniowie mieli możliwość korzystania z wszelkich dostępnych źródeł informacji. Zaś tematem koronnym debaty ustanowiłam, wspólnie z wybranymi zespołami  - Rozwój nowoczesnej technologii -. Debata, jak się wydaje, stała się prawdziwym świętem słowa. Na czas dyskusji (która odbyła się 25 listopada br.) ustawiłam stoły zgodnie z zasadami debaty oksfordzkiej, przygotowałam plakat informacyjny, a także zaprosiłam gości: Panią Dyrektor, koordynatora zespołu Szkoła z klasą 2.0 oraz niezależnego obserwatora by uświetnić to wydarzenie. Uczniowie przygotowali się bardzo dobrze do zadania. Argumenty, które padały podczas debaty, poruszały widzów, którzy chętnie zadawali pytania dyskutantom. Poziom debaty był tak wysoki, iż nawet zaproszeni goście wzięli w niej udział. Zaś sam temat rozwoju nowoczesnej technologii w wyznaczonym czasie dyskusji (45 minut) nie został wyczerpany. Jak bowiem zmierzyć kulturę żywego słowa i jej wpływ na cywilizację z technologią ratującą ludzkie życie? To pierwsze starcie debatujących rozbudziło, jak się wydaje, apetyt uczestników i stanowi doskonały punkt wyjściowy do kontynuacji tego zadania.

  DSC_0217DSC_0216

  DSC_0215DSC_0233DSC_0219 DSC_0221 DSC_0228DSC_0213

  DSC_0228DSC_0221

 • Bezpieczeństwo w sieci

   W dniach 26 -27 .11.2015 r. odbyła się debata na temat bezpiecznego korzystania  z Internetu oraz o ochronie danych osobowych. W debacie udział wzięli  uczniowie klasy 6 a. Dzieci zostały  podzielone na 3 zespoły. Każdy zespół miał za zadanie wykonać dwa  ćwiczenia, których celem było uświadomienie uczniom, jak wiele danych osobowych ujawnia użytkownik Internetu podczas korzystania z sieci oraz jaki to ma wpływ na jego prywatność.

  Kolejnym krokiem był podział klasy na dwie grupy. Zadaniem uczniów było dokonać słusznych (jego zdaniem) racji w sprawie bezpieczeństwa w sieci oraz działań osłabiających prawo do prywatności w cyfrowym świecie.

  Podsumowaniem debaty było stworzenie:

  KODEKSU ZACHOWAŃ CHRONIĄCYCH PRYWATNOŚĆ W SIECI.

  Stopień trudności treści merytorycznych na których oparta była debata uważam za umiarkowanie trudną. Jednak uczniowie aktywnie brali  udział w debacie, wypowiadali się chętnie i prezentowali swoją wiedzę na bezpieczeństwa w sieci.

  Debatę przeprowadziła: Bernadeta Badura

 • Projekt edukacyjny w Szkole 2.0

  PROJEKT EDUKACYJNY „MÓJ WYMARZONY POKÓJ”

  Projekt edukacyjny „Mój wymarzony pokój” realizuję z grupą szóstoklasistów. Uczniowie będą wykonywali makietę  pokoju młodzieżowego w odpowiedniej skali oraz prezentację multimedialną, pokazującą kolejne etapy pracy poszczególnych członków grupy. Szóstoklasiści dowiedzą się jak wykorzystać wiedzę matematyczną w życiu codziennym. Doskonalić będą umiejętność współpracy w zespole oraz prezentowania wyników pracy grupy. Celem projektu jest również  rozwijanie kreatywności.

  Plan działania jest następujący:

  - do 17 listopada 2015 r. uczniowie oddają nauczycielowi do sprawdzenia następujące dane:

  1.  Skład grupy.
  2. Przydział zadań dla każdego członka zespołu.
  3. Skala, w której będą wykonywali projekt.
  4. Rzeczywiste wymiary pokoju
  5. Wymiary pokoju w skali.
  6. Rzeczywiste wymiary poszczególnych mebli.
  7. Wymiary mebli w skali.

  -do 03 grudnia 2015r. :

  1. W sposób estetyczny wykonanie makiety.
  2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej, pokazującej kolejne etapy pracy poszczególnych członków grupy.

  Konsultacje odbywać się będą na bieżąco według potrzeb.

  Na ocenę pracy projektowej wpływ będą miały:

  - przestrzeganie terminów przez grupę,

  - estetyka wykonania makiety,

  - przydział zadań dla każdego członka grupy,

  - poprawne wymiary mebli w podanej skali,

  - wykonanie prezentacji multimedialnej.

  Marzena Dura

 • Otwieramy szkołę

  Klasa 2b wraz z wychowawczynią panią Iwoną Wiśniewską przystąpiła do realizacji ścieżki Czytanie (ze zrozumieniem) w projekcie Szkoła z klasą 2.0. Zgodnie z hasłem tegorocznej edycji "otwieramy szkołę" do współpracy włączyli się rodzice. Czytane przez nich legendy wzbudziły sporo emocji wśród uczniów. W końcu niecodziennie rodzice goszczą na lekcji.

  Uczniowie mieli też okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną o Toruniu, którą przygotowała dla nich wychowawczyni. Przyszedł czas i na ciche czytanie, podczas którego można było wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem. Uczniowie chętnie układali pytania i na nie odpowiadali. Wyzwaniem okazało się opowiadanie całej legendy i to chronologicznie. Również z tym zadaniem poradzili sobie uczniowie 2b.

  Skoro mowa była o legendzie warto wyjaśnić to pojęcie. Uczniowie podczas burzy mózgów układali mapę mentalną z tym pojęciem. Dzięki różnym źródłom informacji uczniowie zapoznali się z precyzyjnym określeniem  słowa legenda.

  Chłopcy i dziewczynki chętnie bawili się przy akompaniamencie muzyki w "pieczenie ciasta".

  Oprócz legendy Torunia uczniowie poznali również inne ciekawe opowieści. Na ich podstawie układali zadania i uzupełniali teksty. Na zajęciach plastycznych rysowali i malowali ilustracje do poznanych legend.

  To nie koniec przygód 2b z legendą i z miastem Toruń. Na zajęciach komputerowych odwiedzili stronę kula.gov.pl gdzie zapoznali się również z postacią Mikołaja Kopernika. Wykorzystywali swoje umiejętności komputerowe w czasie zabaw interaktywnych. Poznali proces pieczenia pierników i narzędzia wykorzystywane przez słynnego Polaka - Mikołaja Kopernika. Strona ta zaciekawiła uczniów na tyle, że postanowili w domu odwiedzić inne miasta.

 • Czytamy

  Koleżanka Mariola Sutuła wraz z dziećmi z klasy trzeciej Filii w Luchowie przygotowała realizację ścieżki czytaj (ze zrozumieniem). Uczniowie przeczytali wybrane przez nauczyciela rozdziały lektury, podkreślając fragmenty dotyczące opracowywanego zagadnienia; opisu bohaterów lektury: Karolci, Piotra i innych. Wybrali jeden rozdział i przygotowali krótkie opowiadanie.  Informację na temat bohaterów zostały znalezione w Internecie oraz  lekturze.

  Następnie uczniowie opisali wybranego bohatera z uwzględnieniem wszystkich kryteriów opisu w zeszycie. Kolejnym krokiem było przepisanie tekstu  w programie Word.  Na tym nie skończyły się działania uczniów. Swój opis  przesyłali na adres mailowy nauczyciela.

  Po emailu zwrotnym od nauczyciela prace zostały wydrukowane i wklejone do zeszytów. W programie graficznym Paint lub Tux Paint uczniowie wykonali rysunek swojego ulubionego bohatera z podpisaniem jego imienia.

  W zespołach na dużych arkuszach kolorowego papieru uczniowie namalowali postacie Karolci i Piotra. Zrobili zdjęcia swoich „dzieł”i i umieścili prace na wystawie dla młodszych koleżanek i kolegów. Zabawa była świetna, i co najważniejsze uczniowie zdobyli wiele nowych umiejętności.

 • Nasza debata

 • 25.11.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Szkoła_z_klasą_2.0.

 • 25.11.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Dzień Tolerancji.

 • 24.11.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wydrzenia w Filii Luchowo.

 • Głosujcie na najciekawsze prace

  Zapraszamy wszystkich od 22.11.15r. do głosowania na najciekawsze prace z naszej szkoły w projekcie ART FOOD.

  http://exspace.pl/contests/show/129

 • Design w naszej szkole

  Jesteśmy już na portalu Design Dla Szkół:) Serdecznie zapraszam do obejrzenia prac:

  http://exspace.pl/articles/show/1414

  http://exspace.pl/articles/show/1415

  https://www.facebook.com/designdlaszkol/?ref=hl

   

   

 • Dzień Życzliwości

   

  „Jest taka piękna kraina,
  Gdzie dzień się uśmiechem zaczyna.
  Kiedy staniemy tak naprzeciw siebie,
  Ty uśmiechnij się do mnie a ja do Ciebie".

  20 listopada obchodziliśmy w naszej szkole po raz kolejny Dzień Życzliwości. Dzieci przyszły do szkoły odświętnie ubrane, na  ubraniach miały przypięte serduszka ze swoim zdrobniałym imieniem. Podczas zajęć chodził listonosz (Dawid Iwanek), który  zbierał i roznosił „dobre wiadomości”. Uczniowie mogli skorzystać z okazji aby przeprosić, podziękować bądź pozdrowić swoich znajomych ze szkoły.

  W  tym dniu często używaliśmy słów PROSZĘ, PRZEPRASZAM, DZIĘKUJĘ. Szczególni dbaliśmy o dobrą atmosferę w klasie i szkole. Pomagaliśmy innym i uśmiechaliśmy się życzliwie.

  Na II piętrze przygotowana została przez Samorząd Uczniowski gazetka na temat życzliwości pod opieką pana Mirosława Zdręki.

  Przeprowadziliśmy wybory na najżyczliwszego ):

  • ucznia
  • nauczyciela
  • pracownika szkoły

  Najżyczliwszą uczennicą została Maja Trempała z klasy 6b, najżyczliwszym nauczycielem pani Lucyna Iwanek a najżyczliwszym pracownikiem szkoły pan Krzysztof Budnik. Gratulujemy:)

  Dyplomy wręczone zostaną na najbliższym apelu. Zorganizowaliśmy konkurs na najciekawszy projekt orderu życzliwości. Konkursem opiekowała się pani Leonarda Surig. W klasach 1-3:

  1 miejsce KSAWERY SMOLARZ klasa 1a

  2 miejsce OSKAR SMOLARZ klasa 2a

  3 miejsce NIKODEM ZDRĘKA klasa 2d

  wyróżnienia: Norbert Główczewski 2b, Aleksandra Kurek 2d, Kalina Jastrzębska 2d

  W klasach 4-6:

  1 miejsce BARTOSZ BUDZIEWICZ klasa 5b

  2 miejsce DAWID IWANEK klasa 6a

  3 miejsce WIKTORIA GACKA klasa 4b

  wyróżnienia: Paulina Drewka 4b, Mikołaj Łassa 4a, Paweł Tadych 4b

  Gratulujemy!

  koordynator

  Lucyna Operman

 • Dzień Tolerancji

  Dobry humor, świetna zabawa, chwile wzruszenia, poczucie szacunku i akceptacji  – tak w kilku słowach można opisać V obchody Dnia Tolerancji w łobżenickiej podstawówce. W tym roku szkolnym obchodzony był on dnia 16 listopada 2015 roku w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, a jego organizatorami były panie: Mariola Rogowicz i Zofia Łapińska. To niezwykły dzień, podczas którego wszyscy bez względu na rodzaj niepełnosprawności czy ograniczenia spowodowane  chorobą, prezentują swoje zdolności i umiejętności wokalne, taneczne i aktorskie, a co najważniejsze spędzają wspólnie ze sobą czas. Jak zawsze mogliśmy gościć mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie i Dębnie, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie, a po raz pierwszy uczniów, nauczycieli i rodziców ze Specjalnej Szkoły Podstawowej w Łobżenicy. Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Piotr Łosoś – Burmistrz Łobżenicy, pan Mariusz Wiśniewski – przewodniczący Komisji Oświaty, pani Irena Kachel – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie, pani Lucyna Góra-Mrotek – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Specjalnej Szkoły Podstawowej w Łobżenicy, pan Filip Perliński – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Dębnie, pani Anna Gryniewicz- dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pani Krystyna Muzolf – pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki. Tradycyjnie kółko teatralne pod opieką pani Marioli Rogowicz i Zofii Łapińskiej zaprezentowało humorystyczne przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka- historia prawdziwa”. W tytułową rolę wcieliła się Sandra Brauer, która zamiast szczęścia u boku księcia – Szymona Ziarnika, wolała zrobić karierę piosenkarki. W pozostałych rolach wystąpili: narrator - Oliwia Bruska, królowa- Aleksandra Lewandowska, lustereczko – Monika Ziarnik, budka telefoniczna – Paulina Drewka, centrala i Wesołek – Agata Zdręka, mafiozo –Justyna Starszak, Mazgaj –Julia Thomas, Śpioch –Wiktoria Michałek,  Mądralek i sługa – Zuzanna Nosek,  Pedancik – Nikola Senska, Śmiecik – Justyna Starszak,  Pracuś  -Amelia Brzezińska, szef mafii – Szymon Ziarnik. Oprawę muzyczną przedstawienia przygotowała pani Marta Konsztowicz wraz z zespołem „Wiolinki”. Duży aplauz i entuzjazm wśród publiczności wywołały występy naszych gości. W tym roku serce widowni podbił pokaz tańca  w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Liszkowie.  Publiczność nagrodziła wykonawców owacją na stojąco i gromkimi, długimi  brawami. Z kolei nasi goście otrzymali pamiątkowe serduszka jako symbol naszej przyjaźni, szacunku i akceptacji, które zostały wykonane przez panią Katarzynę  Włazik, panią Leonardę Surig, panią Ewelinę Adamską, panią Elżbietę Blechacz – mamę naszej uczennicy oraz panią Mariolę Rogowicz i panią Zofię Łapińską. Obchody Dnia Tolerancji zakończyły się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców naszych uczniów i mamy z Rady Rodziców, a następnie wspólną zabawą,  Chwile spędzone w tak miłym towarzystwie na długo zapiszą się w pamięci uczniów, nauczycieli, rodziców, a także zaproszonych gości.

  tekst: Zofia Łapińska, zdj. Mariola Rogowicz

  „Jest na świecie tyle rzeczy,

  za które nie można zapłacić

  żadnymi pieniędzmi,

  tylko radością, pamięcią

  i słowem "d z i ę k u j e m y"

   

  Serdecznie dziękujemy

   mamom z Rady Rodziców, panu Markowi Tomaszewskiemu, Państwu Marioli i Jackowi Nosek, pani Emilii Soczka, panu Mirosławowi Zdręka oraz  pracownikom biura i obsługi Szkoły Podstawowej w Łobżenicy za poświęcony czas, wsparcie rzeczowe

  i okazaną pomoc w zorganizowaniu Dnia Tolerancji.

  Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie

  Szkoły Podstawowej w Łobżenicy

   

   

 • Design w naszej szkole

 • 19.11.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Warsztaty wyobraźni cz.2.

 • Ja czytam!

  Ja czytam! to kampania społeczna pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży przez organizację w szkołach Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych.  Spotkanie klubowiczów odbyło się w naszej szkole już po raz drugi! Członkowie klubu pod opieką pani Emilii Soczki, tym razem zmierzyli się z niełatwym tematem praw i obowiązków dzieci. Zaś kanwą dyskusji był tekst Anny Czerwińskiej-Rydel Moje prawa ważna sprawa. Uczestnicy spotkania niezwykle trafnie rozszyfrowali przesłanie autorki, zetknęli się też po raz pierwszy przy tej okazji z Konwencją Praw Dziecka. Kluczowym elementem dyskusji okazały się nie obowiązki dzieci a przywileje, które nie zawsze są dostrzegane i respektowane w świecie dorosłych.certyfikat_(1).pdf

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy
  ul. Sikorskiego 3
  89-310 Łobżenica
 • (067)2860019

Galeria zdjęć